Chceme porodní domy a centra!

Normální je prožít porod v respektu, radosti a s odbornou láskyplnou podporou. 
Přejeme si bezpečnou péči během těhotenství, porodu i po něm. 
Proto chceme mít v ČR možnost volby, kde a jak rodíme.

Co jsou porodní domy a centra?

Porodní domy a centra nabízejí komplexní a individualizovanou porodní péči zdravým ženám s hladce probíhajícím těhotenstvím.

 • Cílem je zachovat a podporovat zdraví, přirozený průběh těhotenství, normální porod a poporodní odbobí. 
 • Péči vedou a poskytují porodní asistentky
 • Péče v porodním domě nebo centru je poskytována kontinuálně, souvisle od počátku těhotenství, během porodu až po konec šestinědělí.
 • Kontinuální péče porodních asistentek zvyšuje pravděpodobnost bezproblémového porodu, zdravého začátku života pro dítě a pozitivní zkušenosti porodu pro matku. 

Porodní dům

Samostatné zdravotnické zařízení, kde péči organizují a poskytují porodní asistentky. Jedná se o samostatnou budouvu v rozumné dojezdové vzdálenosti od nemocnice

Prostředí se snaží přiblížit domácímu prostředí, součástí vybavení bývá porodní bazének nebo vana.

Pokud během porodu dojde ke komplikacím, existuje systém předání do péče lékařů a transfer ženy a dítěte do nemocnice probíhá sanitkou.

 • Samostatně stojící, mimo nemocnici.
 • Prostředí připomínající domov. 
 • Žena rozhoduje o péči.
 • Péči poskytují porodní asistentky.
 • Podpora zdravého těhotenství a porodu.
 • V případě potřeby převoz sanitkou.
CHCI PORODNÍ DŮM

Porodní centrum

Je samostatné oddělení nemocnice mimo gynekologicko-porodnické oddělení s operačním sálem.  Jeho provoz vedou a péči poskytují porodní asistentky.

Pokoje připomínají domácí prostředí, součástí vybavení bývá porodní bazének nebo vana. 

Pokud je potřeba ženu předat do péče lékařů, je dle stavu převezena na kolečkovém křesle nebo lehátku, nebo přejde sama pěšky. 

 • Samostatné oddělení v rámci nemocnice.
 • Prostředí připomínající domov. 
 • Žena rozhoduje o péči.
 • Péči poskytují porodní asistentky.
 • Podpora zdravého fyziologického porodu.
 • V případě potřeby převoz v rámci budovy nemocnice.
CHCI PORODNÍ CENTRUM

Pro koho jsou určeny?

Porodní domy a centra jsou určena zdravým ženám s nízkým rizikem komplikací během těhotenství, porodu a šestinedělí. Péče je individualizovaná, je poskytována na míru potřebám a přáním ženy.  

Po celou dobu mohou ženu provázet další členové rodiny a blízké osoby podle svobodné volby ženy. Zdravé těhotné ženy potřebují maximálně podpořit přirozený fyziologický průběh těhotenství, porodu a poporodního období. 

Porodní domy a centra vedená porodními asistentkami jsou pro ně nejvhodnější volbou. 

CHCI MOŽNOST VOLBY!

Proč je to důležité?

Porodní domy a centra přinášejí: 

ZDRAVÍ

Porodní domy a centra vykazují stejně kvalitní zdravotní výsledky u dětí jako porodnice a významně lepší zdravotní výsledky u žen (méně císařských řezů, měně porodních poranění a nutnosti následné péče, vysokou spokojenost). 

BEZPEČÍ

Porod probíhá s podporou porodních asistentek. Pokud se objeví komplikace, porodní asistentky úzce spolupracují s týmem lékařů a dalších zdravotníků v nemocnici a předávají ženu do jejich péče.

 

 

SVOBODU

V porodním domě jsou respektována přání a rozhodnutí ženy a její rodiny. Porodu je ponechán potřebný čas a prostor. Ženy rodí vlastním tempem, s volností pohybu a v poloze, kterou si zvolí.

POZITIVNÍ ZKUŠENOST

Žena může během celé péče v těhotenství i při porodu být doprovázena svými blízkými, partnerem, dětmi či dalšími osobami, které si vybere. Počet doprovázejících osob se neomezuje.

Kdo se za nás postavil?

Bára a Pavel

Lilia a Karel

Beata a Petr

Taťána a Ondřej

Tamara a Tomáš

Lenka a David

My všichni chceme porodní domy a centra!

Děkujeme...

Tomáš Klus
Tomáš Klus
Tamara Klusová
Tamara Klusová
Pavel Liška
Pavel Liška
Bára Poláková
Bára Poláková
David Koller
David Koller
Lenka Dusilová
Lenka Dusilová
Karel Janeček
Karel Janeček
Lilia Khousnoutdinova
Lilia Khousnoutdinova
Petr Ostrouchov
Petr Ostrouchov
Beata Hlavenková
Beata Hlavenková
Daniel Landa
Daniel Landa
Taťána Gregor Brzobohatá
Taťána Gregor Brzobohatá
Ondřej Gregor Brzobohatý
Ondřej Gregor Brzobohatý

Těší nás i Vaše podpora!

Děkujeme Vám všem, kteří jste se za námi zastavili na festivalu Evolution a vyjádřili nám svoji podporu!

Jaké názory na porodní domy a centra
mají účastníci festivalu?

Všechna videa z festivalu naleznete ZDE >>>

Chcete se i vy za nás postavit?
Můžete vyjádřit svůj názor podepsáním petice
↓↓↓

CHCI PODEPSAT PETICI

Názory zahraničních odborníků

Felipe Castro Cardona

Mervi Jokinen

Porodní domy a centra v zahraničí

Ve vyspělých státech jsou porodní domy a centra už po desetiletí běžnou součástí zdravotního systému.

Žena si může zvolit, zda chce prožít porod s podporou porodní asistentky nebo porodit v nemocnici za přítomnosti lékaře.

Podívejte, jak vypadají porodní domy a centra v zahraničí:

Projekt Ať Stojí! podporují

MUNet

Midwifery Unit Network pracuje spolu s dalšími organizacemi na šíření porodních domů a center v Evropě. Je odbornou organizací, poskytuje školení a konzultace, vytváří lobbing, připravuje standardy péče a vypracovává výzkumy v oblasti porodních domů a center.

Více informací →

APODAC

Asociace pro porodní domy a centra, z. s. sdružuje a propojuje odborníky i veřejnost, organizace i jednotlivce, kteří podporují či propagují vznik porodních domů a center v České republice.

Více informací →

EMA

The European Midwives Association (EMA) je neziskovou organizací sdružující profesní organizace porodních asistentek z členských států EU. Vytváří standardy pro vzdělávání a praxi v porodní asistenci v EU. Ovlivňuje legislativu a předpisy v oblasti porodní asistentce a zdraví žen.

Více informací →

ČKPA

Česká komora porodních asistentek je největší a nejdéle fungující profesní organizací porodních asistentek v České republice

Více informací →

UNIPA

Unie porodních asistentek, z. s. je neziskovou profesní organizací porodních asistentek a studentek porodní asistence. Podílí se na rozvoji oboru porodní asistence a přispívá ke zkvalitnění péče o ženu a dítě. Poskytuje odbornou podporu porodním asistentkám a informační a poradenský servis těhotným ženám a jejich rodinám.

Více informací →